17.12.2015

Představení objektu

Máte zájem o pronájem kanceláří v CUT? Můžete si zobrazit nabídku dlouhodobých pronájmů nebo také krátkodobých.

 

 

Objekt se nachází v nejfrekventovanější části obchodního centra Tábora

Výstavba objektu byla zahájena cca v roce 1986, tehdy ještě jako OV KSČ. Po společenských změnách roku 1989 bylo rozhodnuto objekt přebudovat pro účely vysoké školy. Užívání objektu bylo zahájeno v roce 1994, kdy zde začala působit katedra cestovního ruchu Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity. Přibližně v roce 2008 byl vysokoškolský provoz v objektu ukončen a objekt byl využíván zejména k pronájmu kanceláří.

Kontaktujte nás

V roce 2014 objekt koupila naše společnost, SORETA Group, a.s., a postupnými kroky se snažíme obnovit plný provoz této budovy, jako víceúčelového administrativního centra s kancelářemi, obchody a prostory pro poskytování služeb, s přednáškovými a konferenčními místnostmi, společenským sálem, restaurací, dětským centrem a dalšími prostory v samotném srdci obchodního centra Tábora.

Pro zkvalitnění nabídky prostor stávajícím i budoucím uživatelům plánujeme v následujících letech provést modernizaci objektu zaměřenou zejména na jeho oživení a zatraktivnění, zvýšení kvality jednotlivých částí budovy i  poskytovaných služeb a zefektivnění provozu budovy jako celku, zejména:

  •  zvýšení počtu parkovacích stání
  • dílčí změny dispozičního uspořádání a interiérů objektu za účelem jeho zpřehlednění, zútulnění a snížení výměry neefektivních ploch
  • drobné úpravy fasády objektu, kterými bychom rádi dosáhli vylepšení vizuálního pojetí hmoty budovy a snížení plochy ochlazovaných konstrukcí
  • výměna oken a vnějších dveří
  • zateplení objektu
  • modernizace parního výměníku a systému ohřevu teplé vody
  • modernizace topné soustavy vč. moderního měření a regulace
  • modernizace osvětlovacích těles
  • doplnění měření spotřeb médií s možností dálkového odpočtu
  • další úpravy budovy dle potřeb nájemců

Po uskutečnění těchto plánů bychom rádi dále navázali na tuto první etapu modernizace budovy. Je naší ambicí proměnit Centrum Univerzita Tábor v dynamicky fungující objekt, ležící v hlavním obchodním centru města Tábor.

Postupně zde chceme vytvořit prostor logicky navazující na historické a obchodní centrum města, propojující Křižíkovo náměstí, Vančurovu ulici, Třídu 9. května a ulici Herlošova. Prostor vzájemně propojující Centrum Univerzita Tábor, hotel Palcát, kino Svět, bývalý hotel Grand a parkovací kapacity v ulici Herlošova.

Pokud máte zájem s námi sdílet tuto vizi, bude nám potěšením, budete-li její součástí.

Kontaktujte nás

exterier
Podívejte se na plány exteriéru v PDF
interier
Podívejte se na plány interiéru v PDF